Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
above_gar.jpg 109.8 kB 1 08-Nov-2010 15:25 Administrator
png
above_gar.png 261.3 kB 1 28-Mar-2012 18:24 Administrator
png
ataka.png 121.4 kB 1 01-Oct-2012 17:31 Administrator
jpg
calc.jpg 267.4 kB 1 08-Nov-2010 15:45 Administrator
png
calcul.png 324.4 kB 1 28-Mar-2012 18:24 Administrator

This page (revision-20) was last changed on 01-Oct-2012 17:33 by Administrator

This page was created on 08-Nov-2010 15:25 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed 2 lines
1. С бутона над гарнизона на собствения град \\
2. С бутона над гарнизона от прозореца на шпионажа или шпионския отчет\\
1. с бутона над гарнизона на собствения град; \\
2. с бутона над гарнизона от прозореца на шпионажа или шпионския отчет:\\
At line 6 changed 2 lines
3. от прозореца на мисиите с бутона вдясно от атакуващата мисия.\\
[{Image src='fr_mis.jpg' align='center' }]
3. от прозореца на мисиите, като кликнете върху атакуващата мисия:\\
[{Image src='ataka.png' align='center' }]
At line 48 added one line
* Колко още войски биха могли да възкресят лечителите, ако имаха кого да възкресяват и ако нямаше да бъдат използвани препятстващи за възкресяване ефекти от заклинания или артефакти (например, [Амулет на некроманта от 4 ниво|Artefacts]).\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 01-Oct-2012 17:33 3.003 kB Administrator to previous
19 01-Oct-2012 17:30 2.999 kB Administrator to previous | to last
18 29-May-2012 17:30 3.0 kB Administrator to previous | to last
17 28-Mar-2012 18:29 2.759 kB Administrator to previous | to last
16 28-Mar-2012 18:28 2.756 kB Administrator to previous | to last
15 28-Mar-2012 18:27 2.754 kB Administrator to previous | to last
14 28-Mar-2012 18:24 2.754 kB Administrator to previous | to last
13 13-Mar-2012 18:37 2.754 kB Administrator to previous | to last
12 18-May-2011 12:47 2.53 kB Administrator to previous | to last Калькулятор боя ==> Calculator
11 08-Nov-2010 15:54 2.53 kB Administrator to previous | to last
10 08-Nov-2010 15:53 2.526 kB Administrator to previous | to last
9 08-Nov-2010 15:51 2.481 kB Administrator to previous | to last
8 08-Nov-2010 15:49 2.434 kB Administrator to previous | to last
7 08-Nov-2010 15:48 2.434 kB Administrator to previous | to last
6 08-Nov-2010 15:46 2.369 kB Administrator to previous | to last
5 08-Nov-2010 15:46 2.365 kB Administrator to previous | to last
4 08-Nov-2010 15:44 2.321 kB Administrator to previous | to last
3 08-Nov-2010 15:44 2.324 kB Administrator to previous | to last
2 08-Nov-2010 15:26 2.279 kB Administrator to previous | to last
1 08-Nov-2010 15:25 2.229 kB Administrator to last
« This page (revision-20) was last changed on 01-Oct-2012 17:33 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3